Krasnoye Znamya 

Loading photos…
Loading photos…

About Krasnoye Znamya

  • Location:  ,
  • Latitide:  52° 45' 2.6" (52.7507°) north
  • Longitude:  36° 41' 37.3" (36.6937°) east
  • Average elevation:  238 meters (781 feet)

Maps of Krasnoye Znamya

View Krasnoye Znamya on Google Maps, MapQuest, Bing Maps, Geonames and OpenStreetMap.

Travel Resources

Information about Krasnoye Znamya travel, hotels and accommodation

Other Names for Krasnoye Znamya

  • Russian:  Красное Знамя
  • Krasnaya Zarya

Nearby Krasnoye Znamya