Xingjiayizi

Xingjiayizi is within and is nearby to Changjiayizi, Lüjiazhuang and Yinjiazhuang. Xingjiayizi has an elevation of 20 meters.

Xingjiayizi

  • Location:  , , , ,
  • Latitude:  37° 34' 18.1" (37.5717°) north
  • Longitude:  115° 36' 21.6" (115.606°) east
  • Elevation:  20 meters (66 feet)

Hengshui Hotels

Travel Dates
Guests

Maps of Xingjiayizi

Other Names for Xingjiayizi

  • Chinese:  邢家宜子

Localities in the Area

Landmarks in the Area

In Other Languages

For More Information

Thanks for Sharing

Hello