ສູນໄອຊີທີ ພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ສູນໄອຊີທີ ພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, bureau du gouvernement, . ສູນໄອຊີທີ ພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ est située au nord de , proche de .

Points de repère dans la même zone

aérodrome
L‘aéroport de Savannakhet est un petit aéroport domestique et international situé à , dans le sud du . est située à 2 km au sud-est de ສູນໄອຊີທີ ພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. Photo : Chaoborus, CC BY-SA 3.0.

Localités dans la même zone

bourgade
Mukdahan est une ville de la région Nord-Est de la , capitale de la . est située à 4 km au sud-ouest de ສູນໄອຊີທີ ພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. Photo : Gary8766, Public domain.

ສູນໄອຊີທີ ພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

Aussi connu sous les noms

Dans la même zone

Localités

Points de repère

Les touristes ne savent pas où ils sont allés, les voyageurs ne savent pas où ils vont.  

Laos, Destinations populaires

Votre monde est sans frontières.

S'échapper dans un endroit au hasard

À propos de Mapcarta. Merci à Mapbox pour fourni des cartes incroyables. Les Données © les contributeurs d’OpenStreetMap et disponibles sous la licence Open Database. Les textes sont disponibles sous licence CC BY-SA 4.0, excluant les photos, les itinéraires et la carte.