ໂຮງຮຽນການເມືອງ-ການປົກຄອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ໂຮງຮຽນການເມືອງ-ການປົກຄອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, bureau du gouvernement, . ໂຮງຮຽນການເມືອງ-ການປົກຄອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ est située au nord de , proche de .

Points de repère dans la même zone

aérodrome
L‘aéroport de Savannakhet est un petit aéroport domestique et international situé à , dans le sud du . Photo : Chaoborus, CC BY-SA 3.0.

Localités dans la même zone

bourgade
Mukdahan est une ville de la région Nord-Est de la , capitale de la . est située à 3½ km au sud-ouest de ໂຮງຮຽນການເມືອງ-ການປົກຄອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. Photo : Gary8766, Public domain.

ໂຮງຮຽນການເມືອງ-ການປົກຄອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

Aussi connu sous les noms

Dans la même zone

Localités

Lieux notables

Notre destination n'est jamais un lieu, mais plutôt une nouvelle façon de regarder les choses.  

Laos, Destinations populaires

Votre monde est sans frontières.

S'échapper dans un endroit au hasard

À propos de Mapcarta. Merci à Mapbox pour fourni des cartes incroyables. Les Données © les contributeurs d’OpenStreetMap et disponibles sous la licence Open Database. Les textes sont disponibles sous licence CC BY-SA 4.0, excluant les photos, les itinéraires et la carte.