دانشگاه پیام نور قزوین

دانشگاه پیام نور قزوین, université, . دانشگاه پیام نور قزوین est proche de .

Lieux notables dans la même zone

attraction touristique
est située à 2 km au sud de دانشگاه پیام نور قزوین. Photo : Fereshteh Sa, CC BY-SA 4.0.

attraction touristique
est située à 2½ km au sud-est de دانشگاه پیام نور قزوین. Photo : Wikimedia, CC BY 4.0.

tour
est située à 1¼ km au sud-est de دانشگاه پیام نور قزوین. Photo : Ahmadrizo, CC BY-SA 4.0.

attraction touristique
est située à 3½ km au sud de دانشگاه پیام نور قزوین. Photo : Zereshk, CC BY-SA 3.0.

Localités dans la même zone

est une ville d' située à l'ouest de et au pied des monts . Photo : Omid hendupur, CC BY-SA 3.0.

دانشگاه پیام نور قزوین

Améliorons OpenStreetMap ensemble.

Dans la même zone

Localités

Points de repère

Autres lieux

Explorez votre monde

Les touristes ne savent pas où ils sont allés, les voyageurs ne savent pas où ils vont.  

Province de Qazvin, Destinations populaires

Mapcarta
La carte libre
Votre monde est
sans frontières

S'échapper dans un endroit au hasard

À propos de Mapcarta. Merci à Mapbox pour fourni des cartes incroyables. Les Données © les contributeurs d’OpenStreetMap et disponibles sous la licence Open Database. Les textes sont disponibles sous licence CC BY-SA 4.0, excluant les photos, les itinéraires et la carte. Photo : Wikimedia, CC0.