ບໍລິສັດ ສັດວິສາຫະກິດ ສະບຽງອອາຫານ

ບໍລິສັດ ສັດວິສາຫະກິດ ສະບຽງອອາຫານ, escritório do governo, . ບໍລິສັດ ສັດວິສາຫະກິດ ສະບຽງອອາຫານ está situada perto de , perto de .

Lugares de destaque na área

museu
está situada a 800 metros a leste de ບໍລິສັດ ສັດວິສາຫະກິດ ສະບຽງອອາຫານ. Foto: Wikimedia, CC BY-SA 2.0.

estádio
está situada a 1 km a leste de ບໍລິສັດ ສັດວິສາຫະກິດ ສະບຽງອອາຫານ. Foto: Chaoborus, CC BY-SA 3.0.

edifício
O Instituto Pasteur é uma fundação privada, sem fins lucrativos, dedicada ao estudo da biologia dos microorganismos, das doenças e vacinas. está situada a 1½ km a sudeste de ບໍລິສັດ ສັດວິສາຫະກິດ ສະບຽງອອາຫານ. Foto: Luca Borghi, Public domain.

atração turística
está situada a 2 km a leste de ບໍລິສັດ ສັດວິສາຫະກິດ ສະບຽງອອາຫານ. Foto: Ananda, Public domain.

ບໍລິສັດ ສັດວິສາຫະກິດ ສະບຽງອອາຫານ

Também conhecido como

Na área

Localidades

Lugares de destaque

Turistas não sabem onde estiveram, viajantes não sabem para onde irão.  

Explore seu mundo

Destinos populares em Laos

Escape para um lugar aleatório

Sobre Mapcarta. Obrigado ao Mapbox por fornecer mapas incríveis. Os dados © os contribuidores do OpenStreetMap e disponíveis sob a licença Open Database. O texto é disponibilizado nos termos da licença CC BY-SA 4.0, excluindo fotos, rotas e o mapa.