საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, universidade, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი está perto de .

Lugares de destaque na área

Foto: BRUTE, CC BY 2.0.

universidade
Foto: Steschke, CC BY-SA 3.0.

Localidades na área

vila
está situada a 9 km a sudoeste de საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. Foto: ben van der ploeg, CC BY 2.0.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

Também conhecido como

Uma jornada é melhor medida em amigos em vez de milhas.  

Destinos populares em Geórgia

Seu mundo é sem fronteiras.

Escape para um lugar aleatório

Sobre Mapcarta. Obrigado ao Mapbox por fornecer mapas incríveis. Os dados © os contribuidores do OpenStreetMap e disponíveis sob a licença Open Database. O texto é disponibilizado nos termos da licença CC BY-SA 4.0, excluindo fotos, rotas e o mapa. Foto: Steschke, CC BY-SA 3.0.