Praskoveyevka

Praskoveyevka is within and is nearby to Gora Mandriya, Dzhankhot and Gora Idokopas. Praskoveyevka has about 200 residents and an elevation of 77 meters.

Praskoveyevka

  • Location:  , , ,
  • Population:  200
  • Latitude:  44° 28' 26.4" (44.474°) north
  • Longitude:  38° 13' 18.1" (38.2217°) east
  • Elevation:  77 meters (253 feet)

Praskoveyevka Hotels

Travel Dates
Guests

Maps of Praskoveyevka

Other Names for Praskoveyevka

  • Norwegian:  Praskovejevka
  • Russian:  Прасковеевка
  • Praskov’yevka

Localities in the Area

Landmarks in the Area

In Other Languages

For More Information

Thanks for Sharing

Hello